کامیون آبی 1399

این مستند نگاهی دارد به مناطق محروم روستاهای سیستان و بلوچستان که با بحران بی آبی دست و پنجه نرم می کنند و به این روستاها با این که در کنار دریای چابهار هستند آبرسانی می شود . در این بین گاندو یا همان تمساح پوزه کوتاه ایرانی که محل زیست آنها در دریاچه های کوچک اطراف آن جاست نیز باعث مشکلات و معضلاتی برای مردم آنجا شده است چرا که اکثر مردم محلی ّآب مورد نیاز خود را از این دریاچه های کوچک تامین می کنند.

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، زیست محیطی و حیات وحش
گونه ، مردم شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات شهری و روستایی
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم زیست محیطی
موضوعات ، علوم طبیعی ، کم آبی و خشکسالی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جمعیت شناسی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، ملیت ها و اقلیت ها
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، اول شخص یا شخصی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)

کارگردان :

هادی آفریده

تهیه کننده :

هادی آفریده

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

29 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

کامیون آبی

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

کامیون آبی

تصاویر

کامیون آبی

تصاویر

درخواست

کامیون آبی

فرم ثبت درخواست