فرزندان شب 1399

پنج کودک سرباز در جریان جنگ سوریه با اسارت درآمده‌اند. انها برای ورود به جنگ انگیزه‌های ایدئولوژیک دارند که در رفتار و عملکرد آنها تبلور یافته است.

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، مستند

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

85 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

فرزندان شب

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

فرزندان شب

تصاویر

فرزندان شب

تصاویر

درخواست

فرزندان شب

فرم ثبت درخواست