صدسال تنهایی 1399

این مستند درباره مرحوم حاج عبدا..والی، ناجی منطقه بشاگرد است که بیش از 23 سال از عمر خود را صرف محرومیت زدایی و آباد سازی این منطقه کرده است. بشاگرد منطقه‌ای فراموش شده ست که در دوران شاهنشاهی، خالی از سکنه گزارش شده بود.عبدالله ولی با دریافتن اهمیت رسیدگی به بشاگرد در دهه شصت به جای رفتن به جبهه تصمیم به رسیدگی به وضعیت بشاگرد گرفت.

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، چهره نگاري
نوع ، مستند

کارگردان :

مهدی فارسی

تهیه کننده :

محمدعلی فارسی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

81 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

صدسال تنهایی

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

موسیقی انتخابی

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

سایر

تیزر ها

صدسال تنهایی

تصاویر

صدسال تنهایی

تصاویر

درخواست

صدسال تنهایی

فرم ثبت درخواست