الفبای سیاست 1388

مستندی در مورد سه رئیس جمهور خبرساز یک دهه گذشته؛ محمود احمدی نژاد، هوگوچاوز و جرج بوش که به زبان طنز و ساده به روایت زندگی هرکدام، نحوه به قدرت رسیدنشان، دوستی‌ها و دشمنی‌ها‌یشان و آثاری که بر جای گذاشتند، می‌پردازد. در پایان فیلم، صلح و دوستی مردم هر سه کشور را یاد آور می‌شود .

نویسنده مستند نامه

نویسنده

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، سیاسی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی

کارگردان :

محمدرضا اکبری

تهیه کننده :

، محمدرضا اکبری

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

57 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

الفبای سیاست

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

سایر

مشاور کارگردان

تیزر ها

الفبای سیاست

تصاویر

الفبای سیاست

تصاویر

درخواست

الفبای سیاست

فرم ثبت درخواست