دارزا 1395

پرنده ای به نام دارزا پس از گذشتن از باد و آب و آتش به خاک می رسد . او روی خاک گرفتار دام زنی می‌گردد . زن او را به خانه می‌برد و از او می‌خواهد برای شادی خود و مردگانشان آواز بخواند . اما مرغ ساکت است و نای آواز ندارد.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، شنی

تهیه کننده :

ایرج محمدی رزینی

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

8 دقیقه

سال ساخت:

1395

عوامل

دارزا

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم نویسندگان

سایر

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

طراح زمینه ها

طراح شخصیت ها

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

صدا پیشگان

تیزر ها

دارزا

تصاویر

دارزا

تصاویر

درخواست

دارزا

فرم ثبت درخواست