جای منو توی اتاق بنداز 1394

خانواده ای در سوگ از دست دادن فرزندش است و سومین شب وفات اوست . پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و زن و فرزند خردسالش دور هم هستند . امیرعلی چند روزی ست همسر برادرش را سر خاک می برد و این شائبه ای ایجاد کرده تا مادر همسر از مادر متوفی بخواهد که برای ماندن همسر متوفی در خانواده فکری بکند و این امر واکنش مادر را در پی دارد.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، اجتماعی
ژانر ، خانوادگی

تهیه کننده :

، امیر توده روستا

زمان اثر:

15 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

جای منو توی اتاق بنداز

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

دستیار کارگردان

برنامه ریز

دستیار تصویر

طراح صحنه و لباس

جلوه‌های ویژه رایانه‌ای

جلوه‌های ویژه میدانی

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

جای منو توی اتاق بنداز

تصاویر

جای منو توی اتاق بنداز

تصاویر

درخواست

جای منو توی اتاق بنداز

فرم ثبت درخواست