در خود 1394

شادی ، دختربچه ای در دوره ابتدایی است که به دلیل بیماری اوتیسم در برقراری ارتباط با اطرافیان و در مدرسه دچارمشکل می شود . در ابتدا خانواده نمی تواند واقعیت را بپذیرد ، اما کم کم مادر راضی می شود تا شادی در مدرسه مخصوص این نوع کودکان تحصیل کند . فیلم تلاش می کند تصاویری از ذهنیت کودک ارائه کند .

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، کودک

تهیه کننده :

، علیرضا محمودزاده

زمان اثر:

23 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

در خود

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

دستیار کارگردان

برنامه ریز

منشی صحنه

جلوه‌های ویژه رایانه‌ای

جلوه‌های ویژه میدانی

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

در خود

تصاویر

در خود

تصاویر

درخواست

در خود

فرم ثبت درخواست