باران 1394

مرد زارع به علت خشکسالی از روستا به شهر مهاجرت می کند اما آنجا را مناسب زندگی نمی بیند.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، اجتماعی

کارگردان :

علی فردی

تهیه کننده :

، علی فردی

زمان اثر:

20 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

باران

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

فیلمنامه

سایر

برنامه ریز

منشی صحنه

طراح صحنه و لباس

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

باران

تصاویر

باران

تصاویر

درخواست

باران

فرم ثبت درخواست