امتحان 1393

همسر غلام دچار بیماری سختی شده و پولی ندارد که خرج درمان را بپردازد. امرارمعاش خانواده از طریق فروش تخم مرغ خانگی، صید ماهی و گلیم بافی توسط دختر خانواده انجام می‌شود. اما درآمد به اندازه کافی نیست. از سوی دیگر غلام بدهی قابل توجهی به مرد بازاری گلیم فروش دارد.در این بین غریبه‌ای وارد زندگی آنها می‌شود و زندگی آنها تغییر می‌کند.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، خیالپردازانه
ژانر ، دینی

کارگردان :

سعید مترصد

تهیه کننده :

سعید مترصد ،

زمان اثر:

42 دقیقه

سال ساخت:

1393

عوامل

امتحان

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صدابردار

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

فیلمنامه

سایر

دستیار کارگردان

برنامه ریز

دستیار تصویر

منشی صحنه

طراح صحنه و لباس

تیزر ها

امتحان

تصاویر

امتحان

تصاویر

درخواست

امتحان

فرم ثبت درخواست