ده کیلومتر دورتر 1388

در فاصله 10 کیلومتری حرم آقا امام‌رضا‌(ع) مقبره خواجه "اباصلت" واقع شده است‌، خادم با فضیلت و دانشمند حضرت‌رضا‌(ع) که داستان حقیقی شهادت آقا را بیان کرده و از انحرافاتی که توسط روایات جعلی درست می‌کردند جلوگیری می‌کند. ایشان در نیشابور وفات و چنین وصیت می‌کند: (در میانه راه زائران آقام دفنم کنید تا خاک پای زائران بر قبرم بنشیند.)

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، دینی و آئینی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، مذهب ، اسلام
موضوعات ، مذهب ، زیارتگاه ها
موضوعات ، مذهب ، علماء ومجتهدان
موضوعات ، مذهب ، تاریخ و جغرافیای اسلام

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

18 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

ده کیلومتر دورتر

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

ده کیلومتر دورتر

تصاویر

ده کیلومتر دورتر

تصاویر

درخواست

ده کیلومتر دورتر

فرم ثبت درخواست