در سه ثانیه اتفاق افتاد 1382

مردی سوار تاکسی سوار می‌شود. كه درب چدنی فاضلاب وسط خیابان از شیشه عقب ماشين توجه‌اش به جلب می‌شود‌‌.او تصور می‌کند شعله‌های آتش، از درون چاه فاضلاب در حال خارج شدن‌است و با همین تصور در دنیای خود غرق می‌شود. او در ذهنش تصور می‌کند اگر به سمت اعتیاد برود، همسر و فرزندانش را از دست خواهد ‌داد، زندگیش آتش مي‌گيرد و کرم بدنش را فرا خواهد گرفت. در همین افکار، فریادی می‌زند و خود را در تاکسی می‌بیند.در آن لحظه نگاهی به پاکت سیگار در دستانش می‌اندازد، سپس پشیمان می‌شود و آنرا داخل جیبش می‌گذارد.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی

عوامل

در سه ثانیه اتفاق افتاد

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

سرپرست انیماتورها

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتورهای فریم‌های میانی

دسیناتور

دسیناتور

دسیناتور

تیزر ها

در سه ثانیه اتفاق افتاد

تصاویر

در سه ثانیه اتفاق افتاد

تصاویر

درخواست

در سه ثانیه اتفاق افتاد

فرم ثبت درخواست