بازگشت 1389

این فیلم تمثیلی از سفر زندگی است‌، در ایستگاه آخر هرکسی باید چمدان‌های خود را جا بگذارد و برود‌.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه

کارگردان :

سعید مترصد

تهیه کننده :

زمان اثر:

5 دقیقه

سال ساخت:

1389

عوامل

بازگشت

تیم تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

فیلمنامه

سایر

دستیار کارگردان

تیزر ها

بازگشت

تصاویر

بازگشت

تصاویر

درخواست

بازگشت

فرم ثبت درخواست