آن بالا کنار جاده 1385

زنی پس از تصادف در جاده‌ای جنگلی و مه آلود ماشین‌اش به دره سقوط می‌کند و در کنار درختی متوقف می‌شود. او سعی می‌کند نوزادش را از درون ماشین نجات دهد. با اهرم کردن چوبی در ماشین را به زحمت می‌گشاید و نوزاد را بیرون می‌آورد، با سختی کنار جاده می‌رود کودک را روی زمین می‌گذارد و بر می‌گردد تا بقیه را نجات دهد. ماشین جیپی که زن و شوهری درون آن هستند در حال عبورند که متوجه نوزاد شده و پیاده می‌شود وقتی کسی را اطراف نمی‌یابند کودک را می‌برند زن بر می‌گردد و اثری از کودک نمی‌بیند.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، خانوادگی
ژانر ، جاده

تهیه کننده :

زمان اثر:

12 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

آن بالا کنار جاده

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تیم نویسندگان

فیلمنامه

سایر

دستیار کارگردان

دستیار تصویر

برنامه ریز

طراح صحنه و لباس

جلوه‌های ویژه رایانه‌ای

جلوه‌های ویژه میدانی

تیم بازیگران

بازیگران

تیزر ها

آن بالا کنار جاده

تصاویر

آن بالا کنار جاده

تصاویر

درخواست

آن بالا کنار جاده

فرم ثبت درخواست