تابلو 1386

پیرمرد نقاش قصد دارد آخرین تابلوی نقاشی را برای خودش بکشد و آن را نفروشد، اما بعد از اتمام تابلو دختر همسایه اتفاقی تابلو را دیده و مسرانه آن را می‌خواهد. پیرمرد، که تنها همین تابلو برایش مانده و مابقی عمرش را فروخته‌، مقاومت می‌کند. اما در نهایت تابلو را به دختر می‌دهد و به حال خود می‌گرید.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، اجتماعی
ژانر ، مهیج و نمایشی

تهیه کننده :

محمد رضا عرب ،

زمان اثر:

21 دقیقه

سال ساخت:

1386

عوامل

تابلو

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

آهنگساز

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

دستیار کارگردان

برنامه ریز

دستیار تصویر

منشی صحنه

طراح صحنه و لباس

تیم بازیگران

تیزر ها

تابلو

تصاویر

تابلو

تصاویر

درخواست

تابلو

فرم ثبت درخواست