بهشت برای تو 1386

اتومبیل زنی در جاده خراب می‌شود مرد‌ی به او کمک می‌کند، زن به رستوران بین راهی می‌رود زن بارداری در آنجا سرویس می‌دهد، زن از ترحم مبلغ بالایی را به عنوان انعام می‌دهد در آخر مشخص می‌شود که آن مرد شوهر زن باردار بوده است.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، اجتماعی

کارگردان :

سعید مترصد

تهیه کننده :

، سعید مترصد

زمان اثر:

17 دقیقه

سال ساخت:

1386

عوامل

بهشت برای تو

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

تیم تدوین

سایر

دستیار کارگردان

دستیار کارگردان

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

بهشت برای تو

تصاویر

بهشت برای تو

تصاویر

درخواست

بهشت برای تو

فرم ثبت درخواست