مونس 1388

نتیجه درمان نابارداری منفی اعلام می‌شود و برای شروع دوره جدید درمان نیاز به پول است‌. از سوی دیگر مرد که روی تاکسی کار می‌کند، برای تامین هزینه صاحب ماشین نیز دچار کسری است‌. زن برای تهیه هزینه درمان اقدام به سبزی پاک کردن می‌کند‌، اما نهایتا پولی را که پس انداز کرده برای کمک خرجی به شوهرش می‌دهد .

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه

کارگردان :

افسانه محتشمی

تهیه کننده :

، افسانه محتشمی

زمان اثر:

16 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

مونس

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

مونس

تصاویر

مونس

تصاویر

درخواست

مونس

فرم ثبت درخواست