مثل همیشه 1388

زنی سالها پیش ساعت چهار با معشوقه اش قرار داشته است‌، اما مرد برسر قرار حاضر نمی‌شود او اکنون سال‌هاست که تصور می‌کند راس ساعت چهار با معشوقه اش قراردارد و منتظر است .

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، عاشقانه

کارگردان :

محمد حمزه ای

زمان اثر:

7 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

مثل همیشه

تیم تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

فیلمنامه

فیلمنامه

سایر

دستیار کارگردان

دستیار تصویر

منشی صحنه

طراح صحنه و لباس

تیم بازیگران

بازیگران

تیزر ها

مثل همیشه

تصاویر

مثل همیشه

تصاویر

درخواست

مثل همیشه

فرم ثبت درخواست