دوربین فیلمبرداری 1388

میترا دختر بچه‌ای است که خانه‌اشان لوکیشن فیلمبرداری است‌. مادر از کارگردان می‌خواهد که اجازه دهد میترا هم در صحنه ای بازی کند. کارگردان در پایان کار از فیلم بردار می‌خواهد از او فیلم بگیرد فیلم بردار با دوربین خاموش کمی میترا را بازی می‌دهد.، اما میترا که در روزهای قبل ترتیب کار را دیده متوجه می‌شود و گریه اش می‌گیرد‌. فیلم بردار مجدد فیلم کوتاهی با عنوان دانه انار از میترا می‌سازد.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، کودک

کارگردان :

سیامک کاشف آذر

تهیه کننده :

، کامران مجیدی

زمان اثر:

24 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

دوربین فیلمبرداری

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

دستیار کارگردان

دستیار تصویر

منشی صحنه

طراح صحنه و لباس

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

دوربین فیلمبرداری

تصاویر

دوربین فیلمبرداری

تصاویر

درخواست

دوربین فیلمبرداری

فرم ثبت درخواست