برکه 1388

سربازی در صحنه جنگ و آتش و دود از معرکه به در می‌رود و در جنگل مه آلودی گرفتار می‌شود و بعد از آن با ناباوری به برکه‌ای آرام برمی‌خورد. بعد از چند لحظه آرامش به آب آن برکه می‌زند و سعی می‌کند آرامشی کسب کند‌. ناگهان در برابر خود سرباز دشمن را می‌بیند که او نیز مشغول آب‌تنی بوده است‌. در یک لحظه هردو به سمت اسلحه‌های خود می‌روند و همدیگر را نشانه می‌گیرند‌. اما هردو مکث می‌کنند‌. از کشتن او منصرف می‌شود‌، اسلحه را پایین می‌آورد و پشت به او به سمت لباس هایش می رود که دشمن او را از پشت هدف قرار داده و می‌کشد.

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، جنگ

کارگردان :

مصطفی امامی

تهیه کننده :

، مصطفی امامی

زمان اثر:

12 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

برکه

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

تیم نویسندگان

فیلمنامه

سایر

دستیار تصویر

جلوه‌های ویژه رایانه‌ای

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

تیم بازیگران

بازیگران

تیزر ها

برکه

تصاویر

برکه

تصاویر

درخواست

برکه

فرم ثبت درخواست