هیچ اگر سایه پذیرد 1390

مقایسه زندگی عاشقانه مورچه با چای خشک و زندگی سرد و بی روح انسان‌ها در نگاهی تجربی و شاعرانه و این مسئله که اتفاقات بی‌ربط در کنار هم معنا پیدا می‌کند.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، خانوادگی
ژانر ، خیالپردازانه
ژانر ، عاشقانه

کارگردان :

نیما مهدیان

تهیه کننده :

، نیما مهدیان

زمان اثر:

6 دقیقه

سال ساخت:

1390

عوامل

هیچ اگر سایه پذیرد

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

فیلمنامه

سایر

مشاور تحقیق

دستیار تصویر

طراح صحنه و لباس

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

هیچ اگر سایه پذیرد

تصاویر

هیچ اگر سایه پذیرد

تصاویر

درخواست

هیچ اگر سایه پذیرد

فرم ثبت درخواست