قی قو 1390

مردی در بیابان به دنبال گنج می‌گردد، متوجه پرنده‌ای (قی قو) می‌شود و به دنبال او رفته پس از پیدا کردن آشیانه او، گنج خود را آنجا می‌یابد.

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، رازآمیز
ژانر ، خیالپردازانه

تهیه کننده :

، ایرج محمدی رزینی

زمان اثر:

15 دقیقه

سال ساخت:

1390

عوامل

قی قو

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

برنامه ریز

دستیار تصویر

جلوه‌های ویژه رایانه‌ای

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

تیم بازیگران

بازیگران

تیزر ها

قی قو

تصاویر

قی قو

تصاویر

درخواست

قی قو

فرم ثبت درخواست