گناه آخر 1392

زنی که از ازدواج اول خود یک بچه دارد و دادگاه سرپرستی او را به مادر نداده است برای ازدواج مجدد شرط کرده بچه‌دار نشود. حال که او، نا‌خواسته باردار است و شوهر دومش اجازه‌ی سقط نمی‌دهد آدرس قابله‌ای در روستا را برای سقط می‌گیرد در راه با پیر‌زنی برخورد می‌کند و در برف و بوران با هم همسفر می‌شوند‌. پیرزن سعی می‌کند زن را منصرف کند‌، در نهایت در جاده گیر می‌کنند و پیرزن رازی را به او می‌گوید و ناپدید می‌شود، او فاش می‌کند که همان پیر زن قابله است و به دلیل انجام سقط‌های بسیار نفرین شده و در این جاده سرگردان است و هیچ کس منتظرش نیست به جز مرگ.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، خانوادگی
ژانر ، رازآمیز

تهیه کننده :

عفت آقالری

زمان اثر:

29 دقیقه

سال ساخت:

1392

عوامل

گناه آخر

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم نویسندگان

فیلمنامه

سایر

دستیار کارگردان

تیم بازیگران

بازیگران

تیزر ها

گناه آخر

تصاویر

گناه آخر

تصاویر

درخواست

گناه آخر

فرم ثبت درخواست