تنهایی باد 1383

در سال 1988 یکصد‌ و هشتاد ‌و ‌چهار هزار نفر از کردهای شمال عراق توسط حکومت این کشور با هدف نسل کشی از شهرها و روستاها ربوده می‌شوند. بعد از آزادی کردستان و در سال 1991 هانا از طرف سازمان ملل متحد مأموریت می‌یابد تا درباره این گمشدگان تحقیق کند. او با انبوهی از شناسنامه‌ها و اوراق هویت بدون صاحب مواجه می‌شود و در این سرنوشت تراژیک خود را می‌یابد.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، سینمایی

کارگردان :

وحید موسائیان

نوع اثر:

سینمایی ،

زمان اثر:

77 دقیقه

سال ساخت:

1383

عوامل

تنهایی باد

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

فیلمنامه

سایر

دستیار کارگردان

دستیار تصویر

جلوه‌های ویژه میدانی

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

تنهایی باد

تصاویر

تنهایی باد

تصاویر

درخواست

تنهایی باد

فرم ثبت درخواست