کوچه‌های باریک 1384

دختر کوچک یزدی پریسا هر چه از مادر خود می‌خواهد که نوار صدای پدرش را به او بدهد مادر قبول نمی‌کند‌. سرانجام او نوار را بدون اجازه برمی‌دارد و با ضبط برای دوستش از پنجره پایین می‌فرستد اما دو پسر بچه ضبط را می‌دزدند و مجموعه‌ای از دردسر‌ها را برای دختر بچه به وجود می‌آورند و در نهایت آن را به یک فروشگاه لوازم صوتی می‌دهند. پریسا به کمک پدر بزرگش ضبط را در مغازه مذکور می‌یابد اما می‌فهمد که پسر‌ها روی نوار پدر مرحومش چیزهای دیگری ضبط کرده اند و بسیار غمگین و دلگیر می‌شود‌.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، سینمایی
ژانر ، اجتماعی

تهیه کننده :

نوع اثر:

سینمایی ،

زمان اثر:

76 دقیقه

سال ساخت:

1384

عوامل

کوچه‌های باریک

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تیم نویسندگان

سایر

دستیار کارگردان

تیم بازیگران

بازیگران

تیزر ها

کوچه‌های باریک

تصاویر

کوچه‌های باریک

تصاویر

درخواست

کوچه‌های باریک

فرم ثبت درخواست