خاطره نمناک 1397

دختر و پسری در کنار تپه‌ای زیبا مشغول بازی هستند که بر اثر جنگ در هیاهوی شلوغی دختر گم می‌شود و پسر در جستجوی دختر شروع به جستجو می‌کند ...

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، سل انیمیشن

کارگردان :

مسعود قدسيه

تهیه کننده :

مسعود قدسيه

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

7 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

خاطره نمناک

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

صداگذار

صداگذار

تیم تدوین

تیم انیمیشن

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول رنگ آمیزی

طراح استوری برد

طراح لی اوت

طراح زمینه ها

مسئول رنگ آمیزی

تیزر ها

خاطره نمناک

تصاویر

خاطره نمناک

تصاویر

درخواست

خاطره نمناک

فرم ثبت درخواست