سنگ های سپید 1397

داستان در مورد پسربچه ای است که در حیاط امام زاده ای کنار مزار شهدا در حال بازی است . ناگهان متوجه قبرهای سپید و بدون نام و عکس می‌شود . به کمک پدر شهیدش به زمان گذشته می‌رود و متوجه داستان گمنام بودن ان چهار رزمنده می‌شود .

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
ساختار انیمیشن ، آموزشی
تکنیک اجرایی ، سل انیمیشن
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی

کارگردان :

فاطمه حسنی

تهیه کننده :

فاطمه حسنی

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

6 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

سنگ های سپید

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

سایر

جلوه های ویژه

مجری طرح

تیم انیمیشن

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتورهای فریم‌های میانی

طراح استوری برد

طراح لی اوت

سرپرست انیماتورها

طراح زمینه ها

مسئول تست مدادی

دسیناتور

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

مسئول جلوه‌های ویژه

افکت انیماتور

طراح یا نقاش

طراح یا نقاش

انیماتور

انیماتور

طراح شخصیت ها

تیزر ها

سنگ های سپید

تصاویر

سنگ های سپید

تصاویر

درخواست

سنگ های سپید

فرم ثبت درخواست