دستور آشپزی 1389

این فیلم با نگاهی به تدارک آشپزی در زندگی بانوان طبقات سنتی، و متوسط جامعه و مقایسه تفاوت‌های آنها، سعی می‌کند با بررسی رفتار، به ماهیت وجودی زندگی آنها پی‌ببرد. تفاوت سبک زندگی و باور‌ها در نسل‌های جدید که وجود نشانه‌های زندگی سنتی و نیمه مدرن را با هم به همراه دارند. باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی خانوادگی می‌شود‌.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، تجربی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم اجتماعی

کارگردان :

محمد شیروانی

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

72 دقیقه

سال ساخت:

1389

عوامل

دستور آشپزی

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

سایر

اصلاح رنگ

تیزر ها

دستور آشپزی

تصاویر

دستور آشپزی

تصاویر

درخواست

دستور آشپزی

فرم ثبت درخواست