سینک 1397

سینک روایتی استعاری از واژه عشق و مرگ است . زن و مردی به شکل ته مانده قهوه از در فنجان درون سینک بیرون می‌آیند و به چاه می‌روند.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، تلفیق شخصیت های انیمیشنی با فیلم زنده

کارگردان :

محبوبه کلایی

تهیه کننده :

محبوبه کلایی

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

3 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

سینک

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

فاز دوم اطلاعات

انیماتور

تیزر ها

سینک

تصاویر

سینک

تصاویر

درخواست

سینک

فرم ثبت درخواست