زنده رود یک روز به خصوص 1392

تاریخچه‌ی زاینده رود و تاثیر آن در چهره شهر و نشان دادن برخی از شغل‌هایی که آنجا به خاطر حضور ‌زاینده رود شکل گرفته‌است. در ادامه، خشکی طولانی مدت آن و تاثیرش در مردم شهر را می‌بینیم‌. در آخر، باز شدن مجدد آب زاینده رود به صورت فصلی، شادی بی اندازه مردم در زمان جاری شدن آب در زاینده رود را به تصویر می‌کشد.

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، زیست محیطی و حیات وحش
گونه ، شهری
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، علوم طبیعی ، کم آبی و خشکسالی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم اجتماعی

تهیه کننده :

، محمدسعید محصصی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

45 دقیقه

سال ساخت:

1392

عوامل

زنده رود یک روز به خصوص

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

صدابردار

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

زنده رود یک روز به خصوص

تصاویر

زنده رود یک روز به خصوص

تصاویر

درخواست

زنده رود یک روز به خصوص

فرم ثبت درخواست