بادسر 1395

صداها سبب بزرگ شدن سر انسانها می‌شوند . شخصیت اصلی که صامت است شب‌ها باد سرش را در بالنی تخلیه می‌کند و به آسمان می‌فرستد.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

6 دقیقه

سال ساخت:

1395

عوامل

بادسر

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم نویسندگان

تیم انیمیشن

طراح زمینه ها

طراح زمینه ها

مسئول کامپوزیت

مدل ساز سه بعدی

مدل ساز سه بعدی

صدا پیشگان

صدا پیشگان

تیزر ها

بادسر

تصاویر

بادسر

تصاویر

درخواست

بادسر

فرم ثبت درخواست