تک سوار 1389

بازنمایی دوچرخه سواری به نام منوچهر سیدان است که به گفته خودش 2 بار دور آسیا را با دوچرخه طی کرده‌است. ولی با فقر زندگی می‌کند و دخترانش از خانه بیرونش کرده‌اند. او ادعا می‌کند که در این سفر دور دنیا در عراق در زندان ابوقریب اسیر شده و می‌خواهد به آنجا برود و دوچرخه‌اش را از آنها پس‌بگیرد .اما در پایان مشخص می‌شود که نام او برای خروج از هیچ مرز قانونی ایران ثبت نشده است‌.

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، چهره نگاري
گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
موضوعات ، کلیات ، روان شناسی و حوزه های مربوط به آن
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جهانگردی و توریسم

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

30 دقیقه

سال ساخت:

1389

عوامل

تک سوار

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

سایر

با حضور

تیزر ها

تک سوار

تصاویر

تک سوار

تصاویر

درخواست

تک سوار

فرم ثبت درخواست