باغ ایرانی فرش ایرانی 1390

این مستند به شکلی تاثیر مفاهیم مربوط به باغ ایرانی را بر پرورش و تولید فرش ایرانی نشان داده و به صورت نمادین فضاهای ادبی‌، نگارگری و موسیقی در ارتباط با فرش ایرانی را نیز به تصویر کشیده است.

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، شاعرانه
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، هنر و نمایش ، قالی بافی
موضوعات ، هنر و نمایش ، موسیقی
موضوعات ، هنر و نمایش ، هنرهای تزئینی

کارگردان :

ناهید حسن زاده

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

19 دقیقه

سال ساخت:

1390

عوامل

باغ ایرانی فرش ایرانی

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

سایر

طراح صحنه و لباس

جلوه‌های ویژه رایانه‌ای

جلوه‌های ویژه میدانی

تیم بازیگران

بازیگران

تیزر ها

باغ ایرانی فرش ایرانی

تصاویر

باغ ایرانی فرش ایرانی

تصاویر

درخواست

باغ ایرانی فرش ایرانی

فرم ثبت درخواست