ایستگاه 9 1390

مستندی از عملیات‌های اولین گروه آتش‌نشان زن ایران است که واقع در کرج می‌باشد و به نحوه‌ی برخورد سایرین با آنها به دلیل داشتن شغل مردانه‌اشان می‌پردازد.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اشتغال و کارآفرینی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سوانح و حوادث اجتماعی

تهیه کننده :

، ابوالفضل توکلی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

22 دقیقه

سال ساخت:

1390

عوامل

ایستگاه 9

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

سایر

تیزر ها

ایستگاه 9

تصاویر

ایستگاه 9

تصاویر

درخواست

ایستگاه 9

فرم ثبت درخواست