صورت خوانی 1391

به تاریخچه پرده‌خوانی در ایران و صحبت با بازماندگان این هنر پرداخته و با مرشد حسن میرزاعلی، مرشد محمد‌احمدی، مرشد ذبیح‌الله بهاری‌، مرشد رسول میرزا‌علی‌، مرشد‌محسن میرزاعلی و مرشد حاج‌علی صادقی‌پور (‌مرشد قمی‌) گفتگو می‌کند، در ضمن مشکلات این کار بیان می‌شود‌.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، هنر و نمایش ، هنرهای نمایشی
موضوعات ، زبان و ادبیات ، خطابه و سخنرانی
موضوعات ، زبان و ادبیات ، دارندگان حرفه های خلاقیت نوشتاری و گفتاری
موضوعات ، زبان و ادبیات ، شعر ، ادبیات و  آثار ادبی

کارگردان :

هادی آفریده

تهیه کننده :

، هادی آفریده

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

36 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

صورت خوانی

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

صورت خوانی

تصاویر

صورت خوانی

تصاویر

درخواست

صورت خوانی

فرم ثبت درخواست