مهدی نادری

مهدی نادری

فیلم شناسی

الفبای سیاست
الفبای سیاست

تصویربردار, مشاور کارگردان , نویسنده, نویسنده مستند نامه

1388

رویا‌های فراموش شده
رویا‌های فراموش شده

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, کارگردان

1387

پرستوها
پرستوها

تدوین

1386

گزارش زیر خاکی
گزارش زیر خاکی

کارگردان

1382

دختران آفتاب
دختران آفتاب

تدوین, تصویربردار, کارگردان

1381

خواب تاریک
خواب تاریک

تدوینگر صدا

1387

بدرود بغداد
بدرود بغداد

تدوین, فیلمنامه, کارگردان

1388

تو خورشید ، من ماه
تو خورشید ، من ماه

تدوین, صداگذار

1388