انسیه ملکی

انسیه ملکی

فیلم شناسی

سایه‌ها هر جا بخواهند می روند
سایه‌ها هر جا بخواهند می روند

مسئول در آميختن صداها

1392

مانکن های قلعه حسن خان
مانکن های قلعه حسن خان

تدوینگر صدا, صداگذار

1394

پسران سندباد
پسران سندباد

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1395

نیمه پنهان ماه
نیمه پنهان ماه

تدوینگر صدا, صدابردار, صداگذار

1395

در جستجوی فریده
در جستجوی فریده

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1396

بهارستان ، خانه ملت
بهارستان ، خانه ملت

تدوینگر صدا, مسئول در آميختن صداها

1397

جایی برای فرشته ها نیست
جایی برای فرشته ها نیست

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1398

جمیله
جمیله

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1398

خالدار
خالدار

صداگذار

1399

خروج ممنوع
خروج ممنوع

مسئول در آميختن صداها

1400