زهرا نیازی

زهرا نیازی

فیلم شناسی

زنده رود یک روز به خصوص
زنده رود یک روز به خصوص

تدوین, صداگذار

1392

بم یازده سال بعد
بم یازده سال بعد

تدوین, تدوینگر صدا, صداگذار

1394

چشمه زاون
چشمه زاون

تحقیق و پژوهش, تدوین, تدوینگر صدا, تصویربردار, تهیه کننده, صدابردار, کارگردان , گوینده گفتار فیلم, مدیر تولید, نویسنده مستند نامه

1397

مادر بی سیم
مادر بی سیم

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, کارگردان , مدیر تولید

1400