آرش اسحاقی

آرش اسحاقی

فیلم شناسی

رویای بهشت
رویای بهشت

تدوین, صداگذار

1392

برد‌شیر
برد‌شیر

صداگذار

1391

جنگ ششم
جنگ ششم

صداگذار

1388

1386

کوچ خاک
کوچ خاک

تدوینگر صدا, صداگذار

1394

1394

مجتبی
مجتبی

تدوینگر صدا, صداگذار

1394

یک کیلو بال مگس
یک کیلو بال مگس

تدوین, گوینده گفتار فیلم

1395

سوزنگرد
سوزنگرد

صدابردار

1395

اصطکاک
اصطکاک

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1395

به روایت کمانچه
به روایت کمانچه

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1395

نادره کار
نادره کار

تدوین

1395

گلدونه ، مش رحیم ، صغرا و دیگران
گلدونه ، مش رحیم ، صغرا و دیگران

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1396

دهکده پرملال
دهکده پرملال

صداگذار

1397

1396

خاکستر
خاکستر

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1401