مجید برزگر

مجید برزگر

فیلم شناسی

شناسنامه
شناسنامه

نویسنده گفتار فيلم

1392

سبز، سپید‌، سرخ
سبز، سپید‌، سرخ

گوینده گفتار فیلم

1389

رئیس الوزرا
رئیس الوزرا

گوینده گفتار فیلم

1396

ورس
ورس

راوی

1397

فصل باران ‌های موسمی
فصل باران ‌های موسمی

فیلمنامه, کارگردان

1389

مامان
مامان

تهیه کننده

1399