مهدی اسدی

مهدی اسدی

فیلم شناسی

راه فیروزه
راه فیروزه

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1392

نیایش در مسیر زمان
نیایش در مسیر زمان

تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1391

سیراف
سیراف

تحقیق و پژوهش, کارگردان

1389

هومیان
هومیان

تهیه کننده, کارگردان

1389

بوم های سنگی
بوم های سنگی

تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1387

جمعه قالی
جمعه قالی

تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, صداگذار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395

1398

قی قو
قی قو

صدابردار

1390