رهبر قنبری

رهبر قنبری

فیلم شناسی

آینه‌های غبار گرفته
آینه‌های غبار گرفته

تحقیق و پژوهش, راوی , کارگردان , نویسنده مستند نامه

1389

سفیر صلح
سفیر صلح

تدوین, تصویربردار, کارگردان

1389

تکیه کَن
تکیه کَن

گوینده گفتار فیلم

1388

مسیر بودن
مسیر بودن

گوینده گفتار فیلم

1388

مروارید سیاه
مروارید سیاه

گوینده گفتار فیلم, نویسنده گفتار فيلم

1393

پاد افره
پاد افره

تصویربردار

1368

تصویر یک زندگی
تصویر یک زندگی

گوینده گفتار فیلم

1385

تب مسین
تب مسین

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395

بلندی های تات نشین
بلندی های تات نشین

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1397

پشت ابرها جایی‌ست
پشت ابرها جایی‌ست

فیلمنامه, کارگردان

1389

نغمه‌های ابدی
نغمه‌های ابدی

تهیه کننده, کارگردان

1385