آرش رصافی

آرش رصافی

فیلم شناسی

من یک مزدور سفید هستم
من یک مزدور سفید هستم

تدوین, صداگذار

1390

1388

چهار فصل
چهار فصل

تدوین, صدابردار

1385

بیداری
بیداری

تدوین, صداگذار

1388

بان لرزان
بان لرزان

تهیه کننده, کارگردان

1387