محمدرضا دل پاک

محمدرضا دل پاک

فیلم شناسی

دستم پاست
دستم پاست

صداگذار

1392

برای آزادی
برای آزادی

صدابردار

1358

1388

پناهگاه
پناهگاه

صداگذار

13

دریای پارس
دریای پارس

مسئول در آميختن صداها

1386

نواهای گمشده
نواهای گمشده

صدابردار

1386

مریم جزیره هنگام
مریم جزیره هنگام

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1383

من با خدا حرف میزنم
من با خدا حرف میزنم

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1383

اینانا
اینانا

گوینده گفتار فیلم, مسئول در آميختن صداها

1381

آسمان هشتم
آسمان هشتم

صداگذار

1391

بهشت اینجاست
بهشت اینجاست

صداگذار

1390

خواب تلخ
خواب تلخ

صداگذار

1383

شهرک غرب
شهرک غرب

مسئول در آميختن صداها

1386

میخانه سبز
میخانه سبز

مسئول در آميختن صداها

1386