آبتین حسینی

آبتین حسینی

فیلم شناسی

شهر پولکی
شهر پولکی

صدابردار

1390

تکیه کَن
تکیه کَن

صدابردار

1388

کلاه شیشه ای
کلاه شیشه ای

صدابردار

1388

ارتفاع 437
ارتفاع 437

صداگذار

1385

مرز مه آلود
مرز مه آلود

تحقیق و پژوهش, تدوین, تدوینگر صدا, تهیه کننده, کارگردان

1395

آغلا
آغلا

مدیر تولید

1391