مرتضی پایه شناس

مرتضی پایه شناس

فیلم شناسی

جایی که زندگی می‌کنیم
جایی که زندگی می‌کنیم

تدوین, تصویربردار, کارگردان

1390

سقانفار
سقانفار

تدوین

1388

گلوله باران
گلوله باران

تحقیق و پژوهش, تدوین, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1398