مهدی باقری

مهدی باقری

فیلم شناسی

اهالی خیابان یک طرفه
اهالی خیابان یک طرفه

تحقیق و پژوهش, تدوین, تدوینگر صدا, تهیه کننده, کارگردان , مدیر تولید, نویسنده مستند نامه

1393

لیر
لیر

تدوین

1393

1381

بی شناسنامه ها
بی شناسنامه ها

تدوین, تدوینگر صدا

1394

در جستجوی خانه خورشید
در جستجوی خانه خورشید

تدوین, تهیه کننده, راوی , کارگردان , نویسنده, نویسنده مستند نامه

1396

A.B.C.D
A.B.C.D

تدوین

1399

پرواز بر فراز سرزمین خورشید
پرواز بر فراز سرزمین خورشید

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, راوی , کارگردان , نویسنده, نویسنده گفتار فيلم

1401