محمود موسوی نژاد

محمود موسوی نژاد

فیلم شناسی

نویسنده بودن
نویسنده بودن

مسئول در آميختن صداها

1391

جان و باران
جان و باران

انیماتور

1391

صخره
صخره

آهنگساز, صداگذار

1388

پوسته
پوسته

صداگذار

1387

ستایش
ستایش

صداگذار

1387

قلب سیمرغ
قلب سیمرغ

صدابردار, صداگذار

1390