پرویز حسنلو

پرویز حسنلو

فیلم شناسی

1391

قزوین کتابت ، خوشنویسی ، فرهنگنامه
قزوین کتابت ، خوشنویسی ، فرهنگنامه

تدوینگر صدا, صدابردار, صداگذار

1395

کاریکاتور در ایران
کاریکاتور در ایران

تدوین, تدوینگر صدا, صداگذار

1395

ماه عشق
ماه عشق

بازیگران, مدیر تولید

1386

مصائب مشدی
مصائب مشدی

مدیر تولید

1385