حبیب قلی زاده

حبیب قلی زاده

فیلم شناسی

1391

طاووس‌های بی پر
طاووس‌های بی پر

دستیار کارگردان

1387

پاتوق
پاتوق

دستیار کارگردان

1386