حمید نجفی راد

حمید نجفی راد

فیلم شناسی

1391

بازار میناب
بازار میناب

تدوین, صداگذار

1389

الفبای سیاست
الفبای سیاست

تدوین, صداگذار

1388

خاطره نی آوران
خاطره نی آوران

تدوین, صداگذار

1388

رویا‌های فراموش شده
رویا‌های فراموش شده

تدوین, صداگذار

1387

نقل گرد آفرید
نقل گرد آفرید

تدوین, صداگذار

1387

چنارستان
چنارستان

تدوین, موسیقی انتخابی

1393

پرستوها
پرستوها

مسئول در آميختن صداها

1386

1386

دیوار بچه‌ها
دیوار بچه‌ها

تدوین, صداگذار

1386

چراغ پشتان
چراغ پشتان

تدوین, صداگذار

1385

شهر مردان
شهر مردان

صداگذار

1385

سوزنگرد
سوزنگرد

تدوین

1395

ملوانان تنها به دریا نمی روند
ملوانان تنها به دریا نمی روند

تدوین, مسئول در آميختن صداها

1398

خواب تاریک
خواب تاریک

تدوینگر صدا

1387

بدرود بغداد
بدرود بغداد

تدوین, صداگذار

1388

تو خورشید ، من ماه
تو خورشید ، من ماه

تدوین, صداگذار

1388

1398